LC Pärnu toetas asutajaliikme Armas Kuldsepa mälestuspingi paigaldamist

23.05.2018

Pärnu Vanalinna kooli ette paigaldatud raamatukujulise pingiga meenutatakse ja mälestatakse Lydia Koidula nimelise Pärnu II Keskkooli kauaaegse direktori Armas Kuldsepa elutööd. Kuldsepp alustas koolis õpetajana tööd 1954.a, seejärel oli ametis õppealajuhataja ja kooli direktorina aastatel 1969 – 1980 kuni pensionile jäämiseni.

Kauaaegse direktorina seisis Armas Kuldsepp kooli hea maine eest ja sisendas õpilastesse aktiivset eluhoiakut ning rõhutas õpetaja kui eeskuju andja tähtsust. Oma tegevuse ja põhimõtetega jättis ta sügava jälje sel ajal koolis õppinud noorte inimeste väärtushinnangute kujunemisse.

Armas Kuldsepp oli üks LC Pärnu loomise idee algatajatest 1989.a., olles klubi asutajaliige ja president aastatel 1990/1991. Tema kujundatud väärtustest lionismist ja lionitest lähtub klubi oma tegemistes tänaseni.

Legendaarsele koolipapale tema kodukooli juurde mälestuspingi paigaldamise mõtte algataja ja elluviija oli Pärnu Vaasa selts, mille aktiivne liige Kuldsepp oma eluajal oli. Lisaks LC Pärnule toetasid pingi paigaldamist Pärnu Ingerisoomlaste kultuuriselts, Pärnu Soome selts, Koidula gümnaasiumi pere ning veel ligemale 30 annetajat.