Abi lasteaedadele

Mitmed Pärnu lasteaiad on olnud klubi tähelepanu ja hoole all palju aastaid, kus sügisel ja kevadel on tegeletud territooriumite heakorrastamisega. See on tähendanud kergemaid töid, nagu hekkide pügamine või vanade puude ja põõsaste väljajuurimine, aga ka keerulisemaid ja mehhanismide kaasamist nõudvaid tegevusi.

Nii näiteks likvideeriti 2017.a oktoobri Metsa tn lasteaias Pöialpoiss ajale jalgu jäänud suured ja kohmakad liivakastid, et valmistada ette pind uutele kaasaegsetel mänguatraktsioonidele. Kahel korral on klubi käinud korrastamas Mai lasteaia territooriumi ja mänguala. Välja on juuritud oma aja äraelanud puid ja põõsaid ning pügatud hekke, et muuta õueala lastele turvalisemaks.

2016. a veebruaris andis LC Pärnu president Andres Metsoja Pärnu Mai lasteaiale üle nüüdisaegse laisa silma raviaparaadi sünoptofoori, mis vahendas välja seni seal kasutuses olnud 40 aastat vana mudel. Sünoptofoori abil saavad lapsed laiska silma ehk tasapinnalist nägemist treenida nii, et kooli minnes oleks korras mõlemad silmad. 80% lastel paraneb ravi saades nägemine tuntavalt, paljud saavad päris terveks.

Aparaadi maksumuse 7756 eurot kogus klubi omavahenditest ja annetuste teel. Toetajate hulgas oli ka sõprusklubi LC Hameln Saksamaalt.

Parkide ja metsa istutamine

2000 aastate alguses tegeles klubi Pärnu parkide uuendamise ja uute alleede istutamisega. Klubi vahenditega istutati uued puud Pärnu Ülejõe Gümnaasiumi ja Pärnu Koidula Gümnaasiumiga piirnevatele alleedele.

Mitmel korral on käidud kevadeti metsa istutamas, et aidata kaasa Eestile olulise loodusvara säilimisele. Järgmine metsaistutamine toimub 2019 a mais Vaskräämas asuval raielangil.

DCIM100MEDIADJI_0215.JPG

Parimate abiturientide premeerimine

Oma tegevuse algusest peale on LC Pärnu andnud igal kevadel Pärnu linna keskkoolide ja gümnaasiumite lõpuaktustel ühele enam silmapaistnud lõpetajale üle rahalise stipendiumi. Me teeme sede selleks, et tunnustada noore inimese edasipüüdlikust, väärtustada õppimist ja ettevõtlikust, sest teadmised ja oskused on need, mis võimaldavad elus alati hakkama saada.

Heakorratööd

Klubi on osalenud iseseisvalt ja ka koos teiste Pärnu Lions-klubidega mitmetel heakorraaktsioonidel, mille sisuks on olnud võsalõikamine, vanade objektide lammutamine või lihtaslt heakorrastus.

Loos LC Pärnu Strandiga võsa lõikamas ja hekorratöödel
Rääma Põhikooli juures 2014

Pinkide paigaldamine

2017.a Lions liikumise 100 aastaseks saamise tähistamise puhul paigaldati klubi rahaliste vahendite abil pink Pärnu Mudaravila ette. Tegemist oli ühisaktsiooniga koos teiste Pärnu piirkonna klubidega, kes samuti oma pingid paigaldasid. Ettevõtmine aitas kaasa Pärnule omases piirkonnas muuta  linnaruumi sõbralikumaks nii kohalike kui külaliset jaoks.

2018. a mais osales klubi koos teiste Pärnu linna organisatsioonidega oma asutajalikkme Armas Kuldsepale mälestuspingi paigaldamise Pärnu Vanalinna kooli ette.
Sellega austati Armas Kuldsepa kauaaegset  tegevust koolidirektorina ja Lions Club Pärnu asutamise initsiaatorina.