Klubi asutajaliikme ja esimese presidendi Armas Kuldsepa kiri klubile aprillis 2005

Meie klubi 14. asutamisepäeva Charter Nighti hubane ja samaaegselt asjalik meeleolu oli minu meelest suurepärane ja ühele tublile lionite klubile sobiv ja meeldejääv. Sellise laadiga peavadki minu meelest LC koosolekud olema: Kõik klubiliikmed heatujuliselt koos arutamas edasisi tegevusvajadusi ja -võimalusi. Tass kohvi, klaas kangematki kui ehk vaja, mille saatel arutatakse asjalikku juttu tund- poolteist ja pannakse paika plaan: millal, mida ja kuidas LC Pärnu (meie vaderklubi LC Vaasa Meri veel seniajani kehtiva arvamuse järele Eesti parim lionsklubi) järgmise vajaliku aktsiooni sooritab. Üksmeelselt ja põhimõtteliselt meie peamise loosungi: KUI ON TARVIS, TEEME ÄRA!

Meie klubi ei ole puhkekodu, kuhu mõnikord möödaminnes sisse astutakse, vaid täitsameeste ühendus, kes tahavad olla ja tõepoolest ka on ehtsad lionid (siinkohal lugeda ette Charter Nightil Valgerannas kõlanud põhimõttelist teksti, missugune mees on tõeline LION ja kuidas ta käitub ja tegutseb). Igale LC-le kuluks marjaks ära oma 3 – 5 väärt meest, kes on alati valmis ja võimelised tegutsema põhimõttel – kui on tarvis, teeme ära. Kõik klubiliikmed peavad mõistma, et meie klubile toob kasu ja tulu nimekate, tuntud ja tublide meeste kuulumine LC Pärnu koosseisu.

Ärge laske LC Pärnul „ära vajuda”, vaid olgu iga meie klubi aktiivne ja teotahteline lion valmis, mõistlikult tegutsev „tõeline mees”. Arvestagem sedagi, et ülemaailmse lionsliikumise väljakujunenud tavad näevad ette oma tegevuspiirkonna juhtivate inimeste küllakutsumise klubi tähtsamatele kokkutulekutele ja tähtpäevadele.

Tubli Lions Clubi koosseisus peaks olema 3-5 kogu linnas tuntud täitsameest, mõjukat kõrgemat ametiisikut, kelle kuulumine klubisse annab sellele kaalu võimalust tulemuslikult täita maailma suurima ja mõjukaima heategevusorganisatsiooni tegevuseesmärke realiseerida. Tõeline lion ei pea tingimata laenama palujale sajakroonist rahatähte. Kui sa aitad kõnnitee serval seisvat vanaprouat üle libeda sõidutee libisemata ületada, siis pole sa viletsam kui skaudipoiss, kelle päevabilanssi vaieldamatult kuulub küsimus, kas ta täna tegi ühegi heateo.

Armas Kuldsepa maine teekond lõppes 1.mail 2005, kaks nädalat peale kirja kirjutamist.