Lionismi motoks ja põhimõtteks on WE SERVE – me abistame!
Lionism on heategevusliikumine, see on ellusuhtumine, vabatahtlik ja omakasupüüdmatu ühiskonna teenimine ning abivajajate toetamine.
LIONS-liikumise tunnuslause inglise keeles iseloomustatuna esitähtede abi – „Liberty, Intelligence, Our Nation’s Safety“. Eesti keeles on selleks „Loovutame Isamaa Ohutuna Noorele Sugupõlvele“.

Lions klubide teguttsemise eesmärgid:

  • Ergutada tegutsemishimulisi inimesi tööle ühiskonna hüvanguks ilma majandusliku kasuta ning õhutada tublidust ja kaasa aidata kõrgete eetiliste eesmärkida saavutamiseks kommertstegevuses, tööstuses, ühiskondlikel töödel ja isiklikes püüdlustes.
  • Luua võimlaus aruteluks kõigis avalikkust huvitavates asjades, laskumata poleemikasse poliitilistel ega usulistel teemadel.
  • Liita klubisid sõpruse, seltsimehelikkuse ja üksteisemõistmise vaimus.
  • Tunda aktiivset huvi riigi kodanike, kultuuri, sotsiaalse sfääri ja moraali vastu.
  • Kaasa aidata heale valitsemisele ja kodanikuõiguste tagamise põhimõtetele.
  • Luua ja edendada inimestevahelist vastastikust arusaamist.